EN
DE

PROGRAMME DETAIL

MOZARTEUM-ORCHESTER /
WOLFGANG RENNERT

DATE

  • 17 August 1972, 20:30

VENUE

Residenz

PROGRAMME

LEOPOLD MOZART • Divertimento militaire (sive Sinfonia) D-Dur

WOLFGANG A. MOZART • Zwei Menuette mit eingefügten Kontretänzen KV 463

WOLFGANG A. MOZART • Marsch D-Dur KV 237

WOLFGANG A. MOZART • Serenade D-Dur KV 203 (189b) – Colloredo

Print programme (PDF)

PERFORMERS

Wolfgang Rennert, Conductor
Mozarteum-Orchestersearch

LOGIN | FORGOT PASSWORD